Tugaki O Tokelau

Back
0:00 / 0:00

Tugaki O Tokelau

Episode Playlist
Tugaki O Tokelau-06-05-2021( 1:57:23)       
Episode Information

Published: 5/7/2021 2:37:09 PM
Tugaki O Tokelau-30-04-2021( 1:58:10)       
Episode Information

Published: 5/3/2021 4:36:40 PM
Tugaki O Tokelau-29-04-2021( 1:58:12)       
Episode Information

Published: 4/30/2021 2:35:46 PM
Tugaki O Tokelau-16-04-2021( 1:57:12)       
Episode Information

Published: 4/17/2021 3:40:24 PM
Tugaki O Tokelau-15-04-2021( 1:58:12)       
Episode Information

Published: 4/16/2021 3:03:51 PM
Tugaki O Tokelau-08-04-2021( 1:58:2)       
Episode Information

Published: 4/9/2021 1:26:37 PM
Tugaki O Tokelau-02-04-2021( 1:58:8)       
Episode Information

Published: 4/6/2021 5:20:31 PM

If you are interested in the Tokelau language and culture then tune into Tugaki O Tokelau, every week for news, community notices, music, and discussions in the Tokelau language. I vaiaho takitahi fakalogo ki na tala, muhika, fakaaliga, talanoaga o matakupu vakevake, alofaaga ma fautuaga. Manatua, na aoauli ote aho Tofi ite 1pm-2pm, He Tifa Ola. ite afiafi mai te 9pm-11pm ite po. Aho Falaile 10pm- kite vaelua po. Mapu mai kite Tugaki o Tokelau 106.1FM Ueligitone Access Radio.


Host: Tugaki O Tokelau
Produced By: Tugaki O Tokelau
Language: Tokelauan
Category: Ethnic Voices
Programme Website
Play Latest Episode
Podcast Link

Access Radio Wellington Website
See More Programmes From Access Radio Wellington All accessmedia.nz Programmes