0:00 / 0:00

Changing Seasons - Daloy ng Panahon

Episode Playlist
Changing Seasons - Daloy ng Panahon-15-09-2023( 0:28:5)       
Episode Information

Published: 15/09/2023 2:33:32 p.m.
Changing Seasons - Daloy ng Panahon - welcome to episode 1( 0:15:6)       
Episode Information
An inspirational show presented by Fe Sarmiento for the Filipino community. Join Fe monthly for a spiritual connection. The show is presented in both English and Tagalog. Ito ay isang inspirasyonal na programa para sa mga Kababayang Pilipino sa paglalahad ni Fe Sarmiento. Halina at samahan si Fe sa buwanang pagbabahaging espirituwal. Ang programang ito ay sa Ingles at Tagalog
Published: 18/08/2023 12:46:28 p.m.